035-5555000

beheer@maatbeheer.nl

Compare Listings

Wie zijn wij?

De sleutel van uw pand aan ons overdragen betekent vertrouwen schenken. Dat is een grote verantwoordelijkheid waar we ons elke dag bewust van zijn. Ons doel is dat u, zonder zorgen, het volledige beheer van uw vastgoedportefeuille kunt uitbesteden. Daarnaast leveren wij graag een bijdrage aan het maximaliseren van uw rendement en het waardebehoud van uw vastgoed in heel Nederland.

Kern van onze aanpak is een pakket van diensten waarmee wij elke opdrachtgever, maatwerk kunnen bieden. Of het nu alleen om het administratief beheer gaat, of ook om technisch- en commercieel beheer, u krijgt een totaaloplossing afgestemd op uw specifieke wensen.

 

Makelaardij

Onze makelaardij houdt zich bezig met de advisering bij de aan- en verkoop van beleggingspanden.

Ten behoeve van bedrijfsmatig onroerend goed verzorgen wij de verhuur bij leegstand en onderhouden wij contacten met externe bedrijfsmakelaars. Hierbij adviseren wij met betrekking tot huurprijs en contractduur.

Ook taxaties gerelateerd aan vastgoed worden door ons verzorgd. Denk hierbij aan taxatierapporten m.b.t. aan- of verkoop van onroerend goed, herbouwwaarde taxaties, taxaties t.b.v. bezwaar tegen de Woz waarde etc.

 

Administratief beheer

Maat Beheer B.V. zorgt voor de tijdige inning van de huur. Het gaat om een uitgebreide debiteuren- en crediteurenadministratie. Incassomaatregelen worden waar nodig gebruikt om de inning kracht bij te zetten. Tevens zorgen we voor betaling van de crediteurenfacturen. Een en ander wordt ondersteund met een ver doorgevoerd automatiseringssysteem met oog op de toekomst.

 

Technisch beheer

Teneinde het onroerend goed in goede staat van onderhoud te brengen en te houden, adviseren wij over de te nemen stappen en de financiële gevolgen hiervan, gebruik makend van een uitgebreid netwerk van aannemers en adviseurs. Het onderhoud valt in twee aspecten uiteen. Het dagelijks onderhoud, zijnde niet planmatig, alsmede het groot onderhoud.

De afdeling Technisch Beheer is voor onze klanten het aanspreekpunt om onderhoudsverzoeken en planmatig onderhoud te organiseren en te bewaken. Taken hierbij zijn het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen, afhandelen van onderhoudsverzoeken, adviseren en begeleiden van groot onderhoud en meer.

Voor het melden van onderhoudsverzoeken is er een huurdersportaal, waar naast onderhoudsverzoeken ook huurfacturen en het huurcontract door iedere huurder kan worden ingezien en gedownload.

 

Bouwbegeleiding

Bij de bouwbegeleiding vormt Maat Beheer B.V. de spil tussen uitvoerder en opdrachtgever. Er wordt een werkomschrijving gemaakt, waarna gesprekken plaatsvinden met diverse partijen voor het aanbesteden van het werk. Nadat de offertes zijn ontvangen wordt in samenspraak met onze opdrachtgevers een besluit tot aanbesteding genomen. Tijdens het uitvoerproces wordt periodiek het werk bezocht en gecontroleerd op kwaliteit en voortgang. Tevens worden bouwvergaderingen bijgewoond. Nadat het werk is opgeleverd zullen we ook nazorg verrichten indien hiertoe aanleiding is.

 

Onderhoudsbegroting

Om u een goed inzicht te geven in de onderhoudsuitgaven voor de middellange termijn bieden wij de mogelijkheid om een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) op te stellen, waarbij alle onderhoudsaspecten van het onroerend goed worden opgenomen. Dit geeft u rust en duidelijkheid over het patroon van de te verwachten uitgaven voor de komende jaren.